Mėnuo: 2021 spalio

2021-11-01 įsigalioja LR Darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimai.

Darbo kodekso 139 str. papildytas nauju 5 punktu, kuris nustato rangovo subsidiarią atsakomybę už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, mokėjimą darbuotojui, dirbančiam LR statybos įstatyme numatytus darbus tuo atveju, kai darbdavys yra subrangovas.

Šis straipsnis taip pat papildytas 6 punktu numatant, kad subsidiarioji rangovo, jeigu darbdavys yra subrangovas, atsakomybė apsiriboja darbuotojo teisėmis į darbo užmokestį, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, įgytomis atliekant darbo funkcijas, kai vykdoma tarp rangovo ir subrangovo sudaryta sutartis.

Kas yra subsidiari atsakomybė? Subsidiarios atsakomybės atveju galimi du civilinės atsakomybės subjektai, kuriems gali būti reiškiamas reikalavimas. Tokiu atveju kreditoriaus reikalavimas pirmiausia turi būti reiškiamas skolininkui (šiuo atveju subrangovui), ir tik tuomet, kai šis atsisako vykdyti prievolę ar jos neįvykdo per nustatytą terminą, kyla antrojo – subsidiariai atsakingo asmens (šiuo atveju rangovo) pareiga tenkinti kreditoriaus reikalavimą vietoj pagrindinio skolininko.

Rekomenduojame rangos darbus vykdančias įmones įsivertinti LR Darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimus ir, esant poreikiui, papildyti statybos rangos sutartis reikiamomis nuostatomis.

Nuoroda į pakeitimą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9426f590df2411eb9f09e7df20500045

1